ประกาศ ⚑
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
“จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม”
ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ใหม่ รอบที่ 2
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง เดือนละ 31,500 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1. สมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ https://job.su.ac.th 25 ม.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567 ภายในเวลา 16.30 น. หรือ
2. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร๋และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 25 ม.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567 ในวันและเวลาราชการ
- อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัคร
- ใบสมัครงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
Congratulations on Your Graduation!
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอาหารทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
TCAS67 โครงการรับนักศึกษาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ช่วงที่ 1
- สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม
- รับสมัครฯ ผ่าน https://admission.su.ac.th วันที่ 1-15 พ.ย. 2566
- มีข้อสงสัยส่งข้อความผ่าน FB:food.silpakorn หรือ IG:@foodtech_silpakorn หรือ e-mail: foodtech@su.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
รับสมัครอาจารย์ใหม่
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง เดือนละ 31,500 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2566
- อ่านรายละเอียดและวิธีการสมัคร
- ใบสมัครงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ชาวเวียดนามเดินทางมาหารือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัย Nong Lam University ประเทศเวียดนาม นำโดย Assoc. Prof. Dr. Tuyen Chan Kha พร้อมกับ Dr. Nguyen Minh Xuan Hong อาจารย์ Le Thi Thanh และอาจารย์ Nguyen Thi Thanh Thao เดินทางมาหารือกับคณาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเพื่อดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาหารือด้านงานวิจัย
Professor Dr. Shuji Adachi จากมหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science และ Assistant Professor Dr. Takenobu Ogawa จากมหาวิทยาลัย Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาหารือด้านงานวิจัยกับรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ และ อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล ในช่วงวันที่ 11-13 กันยายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology