ข่าวประชาสัมพันธ์
กลางปีแล้ว คุณบริจาคลดหย่อนภาษีหรือยัง !
ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารด้วยการบริจาคเงินโดยระบุวัตถุประสงค์ของท่านเอง และสามารถใช้เป็นส่วนลดหย่อนภาษี 2 เท่า ได้ในแต่ละปีภาษี ผ่านระบบ e-Donation (ไม่ต้องเก็บใบเสร็จ คณะจะจัดส่งข้อมูลการบริจาคเข้าระบบ e-Donation ให้ท่าน) แบบฟอร์มสำหรับการบริจาค สามารถส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารการโอนเงินได้ทาง foodtech@su.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
รศ.ดร. โสภาค สอนไว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ The 2024 Belt and Road University Alliance for Food Science and Education Conference (BRUA-FSE) จัดโดย Jiangnan University พร้อมกับได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Oversea Mentor ของ Jiangnan University
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
อาจารย์เดินทางไปทำวิจัยในต่างประเทศ
รศ.ดร. โสภาค สอนไว เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Prof. In-Hwan Kim ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ ณ College of Health Science, Korea University กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
นักศึกษาเข้าร่วม FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2024
ทีมนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายจากทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 60 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และในรอบสุดท้ายทีมศิลปากรได้คะแนนอยู่ในลำดับที่ 7 ในการแข่งขัน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2024 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
นักศึกษาเข้าร่วม Food Innovation Contest 2024 รอบสุดท้าย
ทีม Reborn จากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เข้าร่วมการประกวด FoSTAT Food Innovation Contest 2024: Food for Crisis รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 มิ.ย. 2024 โดยเป็น 1 ใน 15 ทีมสุดท้าย จากการแข่งขันรอบคัดเลือกซึ่งมีกว่า 100 ทีมทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2567 โดยอาจารย์ ดร.จันทร์จิรา มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (health & wellness food)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กลิ่นจงกล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565
นักศึกษาได้รับทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
นางสาวผกาวดี จันทร์โชติ และ นายสารัช จันทร์สำราญกุล นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Sanuki Program 2024 ของมหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนการศึกษา JASSO scholarship เป็นระยะเวลา 4 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology