นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT –Nestle Quiz Bowl 2007

ทีมนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม. ศิลปากร ได้รับรางวัลชมเชย (ชนะเลิศลำดับที่4) ในการแข่งขันตอบปัญหา FoSTAT –Nestle Quiz Bowl 2007 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand, FoSTAT) ในปีนี้มีทีมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารและวิทยาศาสตร์การอาหารจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 61 ทีม

โดยสมาชิกทีมจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม. ศิลปากร ที่เข้าแข่งขันได้แก่ นางสาวกุลธิดา ชลูดดง นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ นางสาวจุฑามาศ เหมือนเดช และนางสาวชัชรี เมธาชวลิต ขอยกย่อง และปรบมือให้กับนักศึกษาดังกล่าว ในการทำชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาและมหาวิทยาลัยของเราด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง


การรับมอบรางวัล (นักศึกษา จากซ้าย: นางสาวกุลธิดา ชลูดดง นางสาวชัชรี เมธาชวลิต นางสาวจุฑามาศ เหมือนเดช และนางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ )ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน (จากซ้าย: นางสาวจุฑามาศ เหมือนเดช นางสาวชัชรี เมธาชวลิต นางสาวภาริกา รุ่งพิชยพิเชฐ)