ITAP เครือข่าย ม.ศิลปากร

สำนักงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

E-mail: itap.silpakorn@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร 034-259126

ชมวีดีโอแนะนำโปรแกรม ITAP


เปิดรับโครงการจากผู้ประกอบการทุกประเภท ตลอดปี
ติดต่อสอบถามได้ทาง E-mail: itap.silpakorn@gmail.com

ตัวอย่างโครงการที่ให้การสนับสนุนแล้วในปีงบประมาณ 2559

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเส้นใยกล้วย
 2. การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการอบแห้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งเส้นใยชานอ้อย
 4. โครงการการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร GMP และ HACCP
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมสารสกัดจากรังนก
 6. การศึกษาการพัฒนาครีมกันแดดสำหรับเด็กที่มีส่วนประกอบสารจากธรรมชาติ
 7. โครงการการพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่ผสมน้ำเชื่อมกล้วยตาก
 8. การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร FSSC 22000
 9. การพัฒนากรรมวิธีการผลิตสตรอเบอรี่แช่อิ่มอบแห้งแบบหวานธรรมชาติจากสตรอเบอรี่แช่แข็ง
 10. การศึกษาวัสดุอินทรีย์จากมะพร้าวเพื่อเป็นวัสดุปลูกสำหรับผักอินทรีย์

ITAP คือใคร

iTAP ย่อมาจาก Innovation and Technology Assistance Program หรือ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ITAP เครือข่าย ม.ศิลปากร เป็นหน่วยงานย่อย (node) ของ ITAP ตั้งอยู่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร จ.นครปฐม เพื่อรับผิดชอบโครงการของผู้ประกอบการในภูมิภาคตะวันตกเป็นหลัก และเชื่อมโยงกับ ITAP ส่วนกลางและหน่วยงานเครือข่ายอื่นๆ

ITAP ให้บริการอะไรบ้าง

ผุ้ประกอบการที่จะขอรับการสนับสนุนด้านการเงินต้องเป็น

 1. นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 51%
 2. ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
 3. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีการผลิต

ผังการดำเนินโครงการกับ ITAP


ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับ ITAP


ตัวอย่างกิจกรรมอื่นๆ ของ ITAP

การอบรม "เทคนิคการรักษาระบบคุณภาพอาหาร (Quality System): GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร"
21-22 กันยายน 2558

ITAP สนับสนุนทางการเงินอย่างไร

(updated 25 เมษายน 2556)
 1. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 100% เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางเทคนิค และแนวทางพัฒนาธุรกิจ
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงสุด 50% ของงบประมาณโครงการ ภายในวงเงิน 400,000 บาท ในหมวด ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ (รวมค่าเดินทางและที่พัก) ค่าวิเคราะห์และทดสอบ ค่าวัสดุ และครุภัณฑ์ในการทำเครื่องต้นแบบฯ
 3. โครงการระบบบคุณภาพ สนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท (ยกเว้นบางระบบ เช่น ISO 13485, ISO 17025, GMP/PICs เป็นต้น)
 4. สนับสนุนแต่ละบริษัทได้ถึง 800,000 บาทต่อปี

ทีมงานผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ (ผู้จัดการเครือข่าย)
khuwijitjaru_p@su.ac.th; pramote.khuwijitjaru@gmail.com
08 1587 7574


น.ส. อินทิรา คุ้มญาติ (วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร) (ITA)
itap.silpakorn@gmail.com


น.ส. นิมมิตรา ไชยรัตนโชติ (วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร) (ITA)
itap.silpakorn@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา

ชื่อ-นามสกุล:

อีเมล์ติดต่อกลับ:

แผนที่สำนักงาน


View Larger Map

เอกสารเผยแพร่