หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
    Prof. Dr.-Ing. Werner Muehlbauer ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระบวนการทำแห้ง จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาประเทศไทยและให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและอาจารย์ในหัวข้อ "Energy saving by using a solar dryer" เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
รายละเอียด
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารโดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี จัดกิจกรรมพานักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทัศนศึกษาดูงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2018 (The 43rd International Food and Beverage Exhibition) ณ Makuhari Messe เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการไปดูตลาดขายส่ง Ota-shijo เมืองโตเกียวระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
      ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2560” วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ดูรายละเอียดที่ www.solardryerdede.com
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.จันจิรา จินโนรส นักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Nutrition and Health Promotion, Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยมี Professor Juan L. Silva, Ph.D. เป็นผู้ให้คำปรึกษา
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์จาก Cocoa Pod ช็อคโกแลตแท้
     ร่วมมอบของขวัญสุดพิเศษ ให้กับคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์จาก Cocoa Pod ช็อคโกแลตแท้ที่ผลิตจากวัตถุดิบเกรดพรีเมียม ในรสชาติที่มีเอกลักษณ์แบบไทยๆ จากงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 4 รสให้เลือก คือ Original Dark, พริกขี้หนูสวน (chili pepper garden), ขิงแก่ (ginger sensation) และ ทุเนียนเมืองนนท์ (exotic queen)  >>>  สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ เท่านั้น  


ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมฟังบรรยายพิเศษ
           ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างมีสไตล์" โดย คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์ชื่อดัง วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ดร. อำนาจฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  อ่านรายละเอียดและสมัครที่นี่

นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
  น.ส.คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2560 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
รายละเอียด
คณาจารย์และภาควิชาได้รับรางวัลงานวิจัย
  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยประจำปี 2559 ของคณะฯ ดังนี้ ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผศ. ดร.โสภาค สอนไว ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" และ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ยังได้รับ "รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น" พร้อมกันนี้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยังได้รับ "รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาด้านงานวิจัย"
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวด Startup Thailand League 2017
  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Startup Thailand League 2017 ได้เข้ารับรางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปประเทศออสเตรีย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2560 เพื่อไปทำวิจัย ณ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    นางสาวนันทิกานท์ ไลยยางกูร นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาฯ ได้รับ "รางวัลชมเชย" งานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง ผลของน้ำตาลเอสเตอร์ต่อการตกผลึกเนยโกโก้ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง"แบบโปสเตอร์  ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง Effect of drying temperature and drying methods on color of dried tumeric slices ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าอบรม FSC short course in Thailand 2017
  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง Innovative Aseptic Technology for Food and Biomaterials โดย Dr. Ana Lucia Vásquez-Caicedo จาก Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดการสมัคร
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
   นางสาวเพียงใจ เลิศศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทุนเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2017 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง  22 กันยายน 2560
รายละเอียด
อาจารย์เข้ารับเกียรติบัตร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เข้ารับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จากการได้รับรางวัล Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการ  2nd Nordic Baltic Drying Conference 2017 ณ เมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 จากนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการประเทศญี่ปุ่น
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกรวม 5 คน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Asian Conference on Oleo Science (ACOS 2017) พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภาค สอนไว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ณ Tokyo University of Science เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2560
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd Asian Conference on Oleo Science (ACOS 2017) ณ Tokyo University of Science เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2560
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Talk
  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารชั้นปีที่ 1 และ 2 และชั้นปีอื่นๆ รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดยคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพรุ่นบุกเบิกของไทย เมือวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Startup Talk
 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าฟังบรรยายพิเศษโดยคุณธนัญญา เครือบัวและคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพอาหารพร้อมปรุง บริการส่งถึงหน้าบ้าน Cookit Delivery วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Food Business Development for Start-Up Camp
   นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอาหารจำนวน 42 คน เข้าร่วมกิจกรรม Food Business Development for Start-Up Camp ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560  ซึ่งจัดโดยโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ มศก. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาที่ลงเรียนรายวิชา 612438  การจัดการธุรกิจอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :
สมัครเรียนปริญญาโท/เอก    

ภาคต้นปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัคร 1 ก.พ. - 23 เม.ย. 2561

- ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน) สำหรับ นักศึกษาเกียรตินิยม 
- ทุนงดเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75
- ปริญญาเอกสามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ. ได้
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข)  เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
- สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่าน
- เปิดรับสมัครทั้งภาคต้นและภาคปลาย

วารสาร JNIRS
  นักศึกษาและบุคคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเข้าใช้ วารสาร  Journal of Near Infrared Spectroscopy ซึ่งบอกรับโดย "ชุดโครงการการพัฒนาวิธีตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้" ทางเว็บไซต์  SAGE journal ได้จนถึงเดือนมีนาคม 2561
ค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Patchimaporn Udomkun, Dimitrios Argyropoulos, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Alamu Emmanuel Oladeji, Joachim Müller. (2018). Changes in microstructure and functional properties of papaya as affected by osmotic pre-treatment combined with freeze-drying. Journal of Food Measurement and Characterization 
doi.org/10.1007/s11694-018-9718-3
Pramote Khuwijitjaru. Near Infrared Spectroscopy Research Performance in Food Science and Technology. NIR news
DOI: 10.1177/0960336018763197
Pawitchaya Podchong, Chin Ping Tan, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau (2018). Composition and crystallization of solvent-fractionated palm stearin. International Journal of Food Properties. DOI: 10.1080/10942912.2018.1425701
Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. (2018). Properties of Subcritical Water-Hydrolyzed Passion Fruit (Passiflora edulis) Pectin. Food Hydrocolloids 74: 72-77
DOI: 10.1016/j.foodhyd.2017.07.034
Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, Chatchalai Siasakul, Christopher Okafor. 2018. Utilization of mixed adsorbents to extend frying oil life cycle in poultry processing. Food Chemistry 248: 225–229.DOI: j.foodchem.2017.12.070
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร