ผลงานวิชาการ :
ปี 2559
 • Thitiwat Pungseeklao, Praneet Opanasopit, and Pramote Khuwijitjaru. 2016. Development of a Method for Quantitative Determination of g-Oryzanol using Near Infrared Spectroscopy. International Conference on Food and Applied Bioscience, February 4-5, 2016. Chiangmai, Thailand. (Poster)
 • Thapanee Bunyakiat and Pramote Khuwijitjaru. 2016. Decolorization of Hydrolysate of Coconut Meal Using Activated Carbon after Subcritical Water Treatment. International Conference on Food and Applied Bioscience, February 4-5, 2016. Chiangmai, Thailand. (Poster)
 • Doungjai T., Lalida C., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Retrogradation Properties of Waxy Rice Flour Containing Converted Tapioca Starch. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
 • Busakorn S., Doungjai T., Prasong S., Piyachat C. and Thipdonnaya T. 2016. Amylase Hydrolyzed Sinlek, Riceberry and Khao-Dawk-Mali 105 Brown Rice Flour. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
 • Sakulchanok P., Doungjai T. and Prasong S. 2016. Hydrocolloids Affecting on The Properties of Rice Based Wonton. SCEJ Annual Meeting. March, 14-15, 2016, Kansai University, Japan.
 • Siriwongwilaichat, P.,Thipphanatsirisakun, T.,Thirathumthavorn, D. Chaiuer, P. 2016.The effect of primary emulsion phase ratio on stability of multiple emulsion reduced fat mayonnaise. SCEJ 81st Annual Meeting, MArch 14-16, 2016, Kansai university, Japan
 • Malaikritsanachalee, P., Choosri, W and Choosri, T. 2016. Effects of Thermal Pulse Drying on the kinetic Parameters and Qualities of Dried Mango. Food Innovative Asia Conference 2016 “Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity”. 34-42.
 • Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Shuji Adachi (2016) Degradation Kinetics of Trisaccharides Comprising Glucose Residues in Subcritical Water. 17th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering, August 4-5, Tokyo University of Marine Science and Technology, Shinagawa, Japan. (ไม่มี fulltext)
 • Nontanut Soisangwan, Da-Ming Gao, Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi (2016) Production of lactulose from lactose in subcritical aqueous ethanol. 17th Annual Meeting of Japan Society for Food Engineering, August 4-5, Tokyo University of Marine Science and Technology, Shinagawa, Japan. (ไม่มี Full Text)
 • Kongpanichtrakul, C. and Siriwongwilaichat, P. 2016. Application of near-infrared spectroscopy for determination of xanthones in mangosteen rind. Food Innovative Asia Conference 2016 “Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity”. 358-362. 16-18 June 2016. Bitec Bangna, Bangkok, Thailand.
 • Kwianwong, C., Boonrod, Y., Youngsaad, W., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P. and Janjai, S. 2016. 5,7-dimethoxyflavone content in solar dried Krachaidum. The 20th International Drying Symposium (IDS 2016) 7-10 August 2016, Gifu university, Gifu, Japan.
 • Pookthamai, P.,Malaikritsanachalee, P., Choosri, W. and Choosri, T. 2016. Study on color kinetic of ripe mango in hot air drying. National & International Conference Nakhon Sawan Rajaphat University. 115. 10 August 2016. Nakhon Sawan. Thailand.
 • Thamsala, T.,Boonrod, Y., Youngsaad, W., Mahayothee, B., Khuwijitjaru, P. and Janjai, S. 2016. Curcumminoids content in solor greenhouse dried Plai (Zingiber cassumunar). The 20th International Drying Symposium (IDS 2016), 7-10 August 2016, Gifu University, Gifu, Japan.
 • Auppatumkuldilok, P., Boonrod, Y., Khuwijitjaru, P., Mahayothee, B., Janjai, S. 2016. Total phenolic content in solar dried kaffir lime leaves. The 20th International Drying Symposium (IDS 2016), 7-10 August 2016, Gifu University, Gifu, Japan.
 • Prasan Pankaew, Korntip Tohsing, Busarakorn Mahayothee and Serm Janjai. A large scal parabolic green house type solar dryer: Field performance and utilization in agro-industries of dried bananas in Thailand. The 20th International Drying Symposium (IDS2016), Gifu, Japan, 7-10 August 2016.
 • Sukanya Saetiew, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Eakaphan Keowmaneechai, Serm Janjai. Bioactive compounds retention in solar dried germinated parboiled brown rice. The 20th International Drying Symposium (IDS2016), Gifu, Japan, 7-10 August 2016.
 • Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. 2016. Depolymerization kinetics of passion fruit pectin in subcritical water. JSBBA Kansai 3rd Student Forum, November 5, 2016. Takigawa-kaikan, Kobe University, Japan. (Oral Presentation)
 • Khwanjai Klinchonkon, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. 2016. Kinetics on Hydrolysis of Passion Fruit Pectin in Subcritical Water. Wageningen University – Kyoto University International Exchange Program − Seminar on Food Science by Young Researchers. October 27, 2016. Kyoto University, Kyoto, Japan. (Poster)
 • Busarakorn Mahayothee, Hathaichanok Poungjun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle and Joachim Müller. 2016. Development of Common Model for Determining Total Sugars to Sucrose Ratio of Osmotic Dehydrated Mango and Pineapple prior to Drying using Near Infrared Spectroscopy. ANS 2016 the 5th Asian NIR Symposium November 30 - December 3, 2016, Kagoshima, Japan
 • Ratiporn Ektasaeng, Sinjai Tantinijakun, Pramote Khuwijitjaru and Busarakorn Mahayothee. 2016. Rapid Determination of Moisture Content, Mold and Aflatoxin B1 in Corn using Near Infrared Spectroscopy. The 5th Asian NIR Symposium (The ANS2016 and The 32nd NIR Forum), Kagoshima, Japan. 30 November - 3 December 2016. (Poster)
 • Pontalate Duangsuwan, Marcus Nagle, Pramote Khuwijitjaru, Busarakorn Mahayothee and Joachim Muller. 2016. Quality analysis of mango cv golden nam dok mai by laser ligth backscattering imaging.The 5th Asian NIR Symposium (The ANS2016 and the 32nd NIR Forum), Kagoshima, Japan. 30 November - 3 December 2016..74-77 (oral)
 • Polsakda,S., Thirathumthavorn,D. and Siriwongwilaichat. P. 2016. Hydrocolloids Affecting on The Properties of Rice Based Wonton. Oral presentation at SCEJ81st Annual Meeting. 13-15 March 2016,Kansai University (Senriyama campus), Japan
 • CHALLENGES OF HACCP IMPLEMENTATION IN AGRICULTURAL FOOD PRODUCTS IN THAILAND ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ International Conference Science, Engineering & Environment (SEE) ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 • Pawitchaya Podchong, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau. Composition and physicochemical properties of single-stage solvent-fractionated palm stearin. 107th American Oil Chemists’ Society Annual Meeting & Expo. Salt Lake City, Utah, USA. May 1–4, 2016.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร