ผลงานวิชาการ :
ปี 2556
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8561. กรรมวิธีการผลิตธัญพืชหุงสุกเร็ว
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8555. กรรมวิธีการผลิตลูกเดือยอบกรอบ
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8556. การพัฒนาสูตรขนมอาลัวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8560. การยืดอายุความกรอบในปั้นขลิบ
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8559. สูตรและกรรมวิธีการผลิตกะทิเทียม
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8558. สูตรและกรรมวิธีการผลิตครีมงาบด
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8557. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแคบหมูโดยการขึ้นรูปใหม่และใช้กระบวนการอบเพื่อให้เกิดการพองตัวแทนการทอดโดยใช้น้ำมัน
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 8139. กรรมวิธีการลดจำนวนเชื้อจุลินทรีย์และกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์งาคั่ว
  อ่านรายละเอียด
 • อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 7914. กรรมวิธีการล้างเนื้อปลา
  อ่านรายละเอียด

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
  หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร