หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ถามตอบ :
ค้นหา : ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา
หน้า :
ผู้ถาม :นร ( 26/4/2560 21:03 )
ถาม :จำเป็นต้องใช้Portfolioไหมคะ
ตอบ :ไม่ได้กำหนดให้นำมาครับ

ผู้ถาม :60259 ( 25/4/2560 21:38 )
ถาม :โครงการรับนักเรียนเพิ่มพิเศษ คือรับนักเรียน เรียนภาคพิเศษ?
ตอบ :ภาคพิเศษของศิลปากรคือเรียนพร้อมกันกับภาคปรกติ ไม่ใช่เรียนนอกเวลาครับ

ผู้ถาม : ( 25/4/2560 20:06 )
ถาม :ถ้าติดโครงการเทคโนสัญจร ก.ต้องเคลียริ่งเฮ้าส์มั้ยคะ?
ตอบ :สัญจร ก. ไม่ต้องครับ

ผู้ถาม : ( 25/4/2560 19:06 )
ถาม :สอบติดเทคโนโนโลยีสัญจรประเภท ข. ต้องเข้าเคลียริ่งเฮ้ามั๊ยค่ะ???
ตอบ :ไม่่ต้องครับ

ผู้ถาม : ( 25/4/2560 18:23 )
ถาม :ภาคพิเศษนี่กู้กยศ.ได้ไหมคะ
ตอบ :เข้าใจว่ากู้ยืมได้ครับ แต่ก็อยากให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองพิจารณาให้ดีครับ เพราะโครงการเพิ่มพิเศษค่าใช้จ่ายสูงกว่า ในอนาคตก็เท่ากับเป็นหนี้มากกว่า


ผู้ถาม :d ( 25/4/2560 13:29 )
ถาม :การสัมภาษณ์ต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะนอกจากผลตรวจร่างกาย
ตอบ :เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายมาด้วยครับ

ผู้ถาม : ( 25/4/2560 11:07 )
ถาม :พี่คะนอกจากแบบฟอร์มการตรวจร่างกายของทางมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ของทางโรงพยาบาลด้วยมั้ยคะ
ตอบ :ใช้เฉพาะตามแบบฟอร์มที่ให้ดาวโหลดไปครับ

ผู้ถาม : ( 25/4/2560 8:10 )
ถาม :เลขประจำตัวผู้สมัคร คือเลขที่นั่งสอบ หรือเลขที่ผู้สมัคร
ตอบ :เลข 5 ตัวครับ

ผู้ถาม : ( 24/4/2560 20:42 )
ถาม :มีคนเข้าการสอบสัมภาษกี่คนคะ
ตอบ :จำนวนเรียกสอบสัมภาษณ์คือ 261 คน ครับ

ผู้ถาม : ( 24/4/2560 19:14 )
ถาม :ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นไหมคะ
ตอบ :ไม่ตัดครับ

ผู้ถาม :นร.60 ( 24/4/2560 18:33 )
ถาม :อยากทราบค่ะว่า ที่ทางมหาลัยจะติดต่อคนที่มีโอกาสได้รับทุนโดยตรง เค้าจะติดต่อมาประมานวันไหนค่ะ
ตอบ :ติดต่อไปแล้วครับ

ผู้ถาม :นักเรียน ( 24/4/2560 17:53 )
ถาม :ใบรายงานตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกายต้องให้แผ่นฟิล์มไหมคะ
ตอบ :ไม่ต้องครับ

ผู้ถาม : ( 24/4/2560 8:01 )
ถาม :การตรวจสุขภาพต้องตรวจจำเป็นต้องตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบาลไหมคะ หรือว่าตรวจเอกชนได้
ตอบ :รพ. เอกชนก็ได้ครับ

ผู้ถาม :นร ( 23/4/2560 21:43 )
ถาม :เรียกสอบสัมภาษณ์กี่คนคะ
ตอบ :จำนวนเรียกสอบสัมภาษณ์คือ 261 คน ครับ

ผู้ถาม :นร. ( 23/4/2560 21:33 )
ถาม :ภาคพิเศษเรียนเสาร์-อาทิตย์หรือว่าเรียนแบบภาคปกติครับ
ตอบ :เรียนเหมือนภาคปรกติครับ ได้รับปริญญาเดียวกัน

ผู้ถาม :U ( 23/4/2560 19:26 )
ถาม :ถ้าเราได้เคยไปตรวจสุขภาพโดยใช้เอกสารการตรวจของคณะเดียวกันแต่คนละสาขาสมารถนำมาใข้ได้มั้ยคะหรือต้องไปตรวจใหม่
ตอบ :ใช้ได้เลยครับ ไม่ต้องตรวจใหม่

ผู้ถาม : ( 23/4/2560 18:12 )
ถาม :ตัดคนที่สัมภาษออกอีกไหมคะ
ตอบ :ตอบไม่ได้ครับว่าจะตัดออกหรือไม่ ขึ้นกับว่าผลการสอบสัมภาษณ์เป็นอย่างไร

ผู้ถาม : ( 23/4/2560 13:29 )
ถาม :การตรวจสุขภาพต้องตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐอย่างเดียวไหมค้ะ
ตอบ :รพ. เอกชนก็ได้ครับ

ผู้ถาม : ( 22/4/2560 16:52 )
ถาม :โครงการรับเพิ่มพิเศษเป็นภาคพิเศษหรือภาคปกติ
ตอบ :โครงการรับเพิ่มพิเศษเป็นภาคพิเศษจะมีค่าเทอมสูงกว่าภาคปรกติ แต่เรียนรวมกัน เรียนพร้อมกัน

ผู้ถาม : ( 22/4/2560 14:51 )
ถาม :พี่คะ นอกจากใบตรวงร่างกายแล้ว ต้องนำอย่างอื่นหรือเอกสารอื่นไปด้วยไหมคะ
ตอบ :เตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายมาด้วยครับ

หน้า :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร