นักศึกษาเข้าร่วม Food Innovation Contest 2024 รอบสุดท้าย
            โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร Food Innovation Contest 2024 ในหัวข้อ “Food for Crisis” จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ
            ในปีนี้ทีมนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 15 ทีมสุดท้ายจากการคัดเลือกจากทีมตัวแทนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในแต่ละภูมิภาครวมทั้งหมด 100 ทีม โดยทีมนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ทีม Reborn นำเสนอในผลิตภัณฑ์ Rice patty ซึ่งเป็นแนวคิดผลิตภัณฑ์ลเบอเกอร์จากเนื้อไก่ผสมข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวกล้องหอมมะลิแดง) เสริมโปรตีนด้วยผำข แล้วก็ปรุงรสเป็นรสผัดกะเพรา
ประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นางสาวเบญญานาถ เขียวหวาน
2. นายชัยวิทย์ จำนงจิต
3. นางสาวปณิตา แก้วทอง
4. นางสาวพัชนิดา ปาอ่อน
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญดา เพ็ญโรจน์ เป็นที่ปรึกษาทีม


ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology