ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาได้รับรางวัล Popular Vote -- FoSTAT Food Innovation Concept Contest
            ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาาร  V ARE SU ได้รับรางวัล Popular Vote ในงาน FoSTAT Food Innovation Concept Contest โดยทีม V ARE SU ประกอบด้วยนักศึกษาจำนวน 6 คน ดังต่อไปนี้
- นางสาวโชติกา หลำริ้วรัตนา
- นางสาวนภัสสร คำสด
- นางสาวมอญ
- นางสาวสโรชา บุญโสม
- นางสาวสิริยากร พันธ์สุข
- นางสาวสุชัญญา ชันโลน

และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติและนายฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์ เป็นที่ปรึกษาของทีม

              สำหรับผลงานแนวคิดผลิตภัณฑ์ของทีมนั้นคือ Spicy V-stick ผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อปูอัดแท่งใช้โปรตีนพืชแทนเนื้อสัตว์ มีคุณค่าทางอาหารที่หลากหลาย กลมกล่อมด้วยรสชาติของผัดผงกะหรี่พกพาได้สะดวก เพียงแค่ฉีกซอง ก็สามารถเพลิดเพลินและอิ่มท้องแบบสบายๆ สไตล์ Spicy V-stick


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร