ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11
โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 11 (ภาคกลาง และปริมณฑล)
"Innovation for Value-added of food Industry"
14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

ชื่อทีม

ผลิตภัณฑ์

 1. ลูกระนาด-BUU

ผลิตภัณฑ์ข้าวคลุกกะปิม้วนแช่แข็ง

 2. ทะเล-BUU

ไอศกรีมทะเลซอสซีฟู้ด

 3. Take&Taste-BUU

เกี๊ยวซ่าจากแป้งข้าวพรีเจลาติไนซ์ใส้ห่อหมกทะเลพร้อมรับประทาน

 4. ALL INPUT

SHEAT

 5. Blackhole

Hi-Pro Chic Sticks

 6. Instinct

KJ Crispy Snacks

 7. ISC

Durian crispy yogurt snack

 8. Ai Tim P Mhak

Khao Mhak ice cream soft serve

 9. The Best

ข้าวว้าวว (WOW-W rice)

10. TAMSEED

TAM-MY

11. LOVE at first bite

Sha-rimp

12. Irish Bomb

Jell Shell Well

13. Somkid

FRENCHY C-PLUS


* ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จะต้องอัพโหลดไฟล์ดังต่อไปนี้
    1. จดหมายยืนยันการเข้าร่วม (ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ในหน้าเว็บ อัพโหลดกลับมาภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
    2. รูปภาพผลิตภัณฑ์, บทคัดย่อ,โปสเตอร์นำเสนอผลงาน (ภาษาอังกฤษ), ไฟล์นำเสนอผลงาน และฉลากโภชนาการ (อัพโหลดภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)
    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กฎกติกาการแข่งขัน (หน้า 3-4) [คลิก]รายละเอียดโครงการ [คลิก]
กฎกติกาการแข่งขัน 
[คลิก]

*** กรณีที่ผู้ใช้งานพบปัญหาจากการใช้งานระบบ หรือมีข้อสงสัยอื่นสามารถแจ้งปัญหาหรือสอบถามได้ทาง ถาม-ตอบ ***

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร