รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลผลงานวิจัย
         นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล  Professional Vote อันดับ 1 จากโครงการ "การพัฒนาขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบเพื่อลดการดูดความชื้นและปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส" และรางวัล  Popular Vote อันดับ 2 จากโครงการ "การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของเกล็ดขนมปังสดโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสและสารอิมัลซิฟายเออร์" ในงานนิทรรศการ IRPUS52 จัดโดย สกว. ณ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2552

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร