รางวัลที่นักศึกษาได้รับ
รางวัลผลงานวิจัย
         นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้รับรางวัล  Professional Vote อันดับ 1 จากโครงการ "การพัฒนาขนมข้าวโพดแผ่นทอดกรอบเพื่อลดการดูดความชื้นและปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัส" และรางวัล  Popular Vote อันดับ 2 จากโครงการ "การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของเกล็ดขนมปังสดโดยใช้เอนไซม์อะไมเลสและสารอิมัลซิฟายเออร์" ในงานนิทรรศการ IRPUS52 จัดโดย สกว. ณ สยามพารากอน เมื่อวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2552

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร