ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าอบรม FSC short course in Thailand 2017
    ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง Innovative Aseptic Technology for Food and Biomaterials โดย Dr. Ana Lucia Vásquez-Caicedo จาก Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้อง ท. 319 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม จัดโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโปรดแจ้งรายละเอียด ชื่อ หน่วยงานต้นสังกัด และหมายเลขติดต่อของท่านที่ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ทางอีเมล์ busarakornm@yahoo.com ภายในวันที่ 19 กันยายน 2560  ดูรายละเอียดกำหนดการ

    This short course is funded by the Food Security Center (FSC) from the University of Hohenheim, which is part of the DAAD (German Academic Exchange Service) “Exceed” program and is supported by DAAD and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร