ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
      นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2014) โดยได้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ไบเทค บางนา ในปีนี้มีทีมผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นถึง 66 สถาบัน

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
Tel 0-3424-2322 (สายตรง)
หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร