แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
สร้างไฟล์ portfolio เป็น pdf ง่ายๆ บนมือถือ
      แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น Microsoft Office Lens ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งบนมือถือระบบ iOS และ Android
รายละเอียด
TCAS รอบที่ 1
- รายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1
- เอกสารที่ต้องจัดส่ง
- เอกสารแสดงค่าเปอร์เซ็นไทล์ (สำหรับโครงการสัญจร ก)
รายละเอียด
TCAS 2563
     รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS ปี 2563 ของสาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
มอบทุนการศึกษา 2562
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาที่มีผลการเรียนดี ดังรายนามต่อไปนี้
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย
      นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "Best Paper Award" ในงานประชุมวิชาการ The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE-Bangkok), Thailand เมื่อวันที่ 11- 13 พ.ย. 2562 โดยมี ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง และ ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Engineering and Industrial Technology 6-8 พ.ค. 2563 ณ The ZIGN Hotel พัทยา  (Track 1 Food and Biotechnology) http://iceitsu.org
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 โดยอาจารย์ ดร.พัณณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจุลชีววิทยา โดยมีความชำนาญทางด้าน อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์ ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ เทคโนโลยีของยีสต์ และ จุลชีววิทยาทางการเกษตร
อาจารย์ชาวต่างชาติบรรยายพิเศษ
   Professor Lars Wiking จาก Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Crystallization of Milk Fats-from Cow to Products ที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาอบรม
    นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก Faculty of Agriculture, Kagawa University จำนวน 16 คน เดินทางมาอบรมด้านการอบแห้งผลไม้และศึกษาดูงานภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมี Professor Osamu Kawamura และ Associate Prof. Peter Lutes เป็นผู้นำนักศึกษามาในระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2562
รายละเอียด
นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมในญี่ปุ่น
      นางสาวชัชมณฑ์ ศรีสิริรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรม "International Exchange and Educational Program for Food Safety 2019" ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University เมืองคะกะวะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2562
รายละเอียด
อาจารย์ภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าอบรม
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ร่วมกับ Food Security Center, University of Hohenheim และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม FSC Short Course 2019- Thailand หัวข้อ Drying of Medicinal Plants โดย Professor Dr. Joachim Müller  วันจันทร์ที่ 16 – ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย, บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจโปรดแจ้งชื่อที่ supawadee.oil15@gmail.com โทรศัพท์ 092-259-9767 (สุภาวดี)

รายละเอียด
ปลาร้าผงลดโซเดียมชนิดละลายทันที
     ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต กับผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ปลาร้าผงลดโซเดียมชนิดละลายทันที" ให้กับผู้ประกอบการ รับชมวีดีโอได้ทางเพจ Research Cafe
รายละเอียด
นักศึกษาไปเสนองานในต่างประเทศ
    นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ และนายสมัชชา กรุงแก้ว เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยในงาน 7th European Drying Conference (EuroDrying'2019) เมือง Torino ประเทศ Italy ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
   ภาควิชาจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในช่วงปิดเทอม โดยในปีนี้นักศึกษาเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 8 -9 ก.ค. 2562
รายละเอียด
นักศึกษาต่างชาติเยี่ยมชมภาควิชา
       ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารให้การต้อนรับนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Entech Summer Course 2019 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยนักศึกษาของภาควิชานำชมห้องปฏิบัติการ นำเสนอผลงานวิจัย การบริการวิชาการ และผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
รายละเอียด
ทีมนักศึกษาศิลปากรได้รับรางวัล
      ทีม Black hole กับผลิตภัณฑ์ Hi - Pro Chic Sticks  ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1" และ รางวัล "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขันประกวนผลิตภัณฑ์อาหาร Food Innovation Contest 2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562  
รายละเอียด
นักศึกษาไปทำงานวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส. นิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร เดินทางไปทำวิจัยที่ Institute of Agricultural Engineering (Tropics and Subtropics group) มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ สตุทการ์ท ประเทศเยอรมนี เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชัน ระหว่าง 11 มิ.ย. ถึง 14 ตุลาคม 2562
รายละเอียด
อาจารย์นำเสนองานวิจัยและหารือความร่วมมือในการทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญจาก Department of Food Science and Engineering และ College of Science and Engineering, Jinan University เมือง Guangzhou ประเทศจีน ให้ไปนำเสนองานวิจัย ในระหว่างวันที่ 28 พค – 2 มิย 2562 พร้อมทั้งร่วมหารือด้านความร่วมมือในการทำงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :


สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    


ปริญญาโท
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ยกเว้นค่าประกันของเสียหายและค่าประกันอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข)  สำหรับผู้ทำงานประจำ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

ปริญญาเอก
ทุนผู้ช่วยอาจารย์ เดือนละ 12,000 บาท พร้อมงดเว้นค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 2 ปี (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
สามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ.

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่านดูผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. Influence of packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated parboiled rice. LWT - Food Science and Technology (accepted)
Limsangouan, N., Milasing, N., Thongngam, M., Khuwijitjaru, P. and Jittanit, W. (2019). Physical and chemical properties, antioxidant capacity and total phenolic content of tamarind (Tamarindus indica) seed xyloglucan component extracted using subcritical water. Journal of Food Processing and Preservation 43 (10): e14146
DOI: 10.1111/jfpp.14146
Gregersen, S.B., Wiking, L., Bertelsen, K.B., Tangsanthatkun, J., Pedersen, B., Poulsen, K.R., Andersen, U., Hammershøj, M.. (2019). Viscosity reduction in concentrated protein solutions by hydrodynamic cavitation. International Dairy Journal 97,1-4
DOI: 10.1016/j.idairyj.2019.04.015
Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwaiand Dérick Rousseau (2019). Rheology and structure of oleogelled water-in-oil emulsions containing dispersed droplets as inactive fillers. LWT-Food Science and Technology 115, 108067.
DOI: 10.1016/j.lwt.2019.04.068
Patchimaporn Udomkun, Bhundit Innawong, and Wantakan Sopa. (2019). Can the Image Processing Technique Be Potentially Used to Evaluate Quality of Frying Oil? Journal of Food Quality.Volume 2019, 6580320
DOI: 10.1155/2019/6580320
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร