ถาม-ตอบ
ค้นหา
ถาม:ลืมรหัสเเก้ไขทางออนไลน์ได้มั้ยครับ
ตอบ:ใช้อีเมล์นักศึกษา @silpakorn.edu ส่งชื่อ รหัสนักศึกษา เข้ามาที่ foodtech@su.ac.th ครับ แล้วภาคจะติดต่อไป
ถาม:ถ้าจำรหัสเข้าฐานไม่ได้ต้องไปแจ้งที่ไหนหรอคะ
ตอบ:มาสอบถามที่ พี่มุ้ย ห้องสำนักงานภาคครับ
ถาม:ค่าเทอมป.โทสามารถผ่อนจ่ายได้ไหมคะ ถ้าหากได้จะสามารถแบ่งเป็นกี่รอบจ่าย
ตอบ:ปรกติมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีระบบผ่อนจ่ายครับ
ถาม:แรกเข้า ป.โทเท่าไหร่คะ ยอดที่ต้องจ่ายครั้งแรกหน่ะค่ะ ภาค ข.เรียนวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ
ตอบ:ภาคการศึกษาแรกจะจ่ายประมาณ 43,000 บาทครับ (มีค่าประกันของเสียหาย 3,000 บาท) เทอมต่อไปประมาณ 40,000 บาท
ถาม:สนใจ freeze dry ขอคำแนะนำและเข้าทดลองผลิตภัณฑ์ได้มั้ยคะ
ตอบ:เครื่องใหญ่หรือครับ ต้องการทำมากขนาดไหนครับ ติดต่อทาง foodtech@su.ac.th หรือโทรศัพท์เข้ามาที่ 0-3424-2322 (สายตรง) ได้ครับ
ถาม:เรียนป.โท ต้องใช้รายละเอียดอะไรในการสมัครบ้างคะ
ตอบ:สามารถดูรายละเอียดรายการเอกสารได้จากหน้าเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย ตามนี้ครับ http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2015-09-15-03-03-00
ถาม:จำเป็นต้องมีชั่วโมงกิจกรรมไหมคะถ้าไม่ยื่นกู้กยศ
ตอบ:ในส่วนของหลักสูตรไม่ได้กำหนดครับ เท่าที่ทราบก็จะมีการนับชั่วโมงกิจกรรมสำหรับนักศึกษากู้ยืม หรือนักศึกษาที่ต้องการอยู่พักภายในมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีกิจกรรมที่กำหนด
ถาม:เทอมหน้าเรียนปกติมั้ยคะ
ตอบ:ปรกติครับ
ถาม:สอบถามเรื่องเอกสารคำอธิบายรายวิชา ไม่ทราบว่าสามารถดาวน์โหลดได้ทางไหนเรอะครับ (พอดีต้องใช้สำหรับเรียนต่อ)
ตอบ:ไม่แน่ใจว่าต้องการหลักสูตรไหนนะครับ ทั้งหมดสามารถดาวโหลดได้จากหน้านี้ครับ
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/Education/EducationMenu.aspx
ถาม:เทอมหน้านักศึกษาจะได้เรียนออนไซต์ไหมคะ จะได้ทำเรื่องหอพัก
ตอบ:การจะได้เรียนออนไซต์หรือไม่ก็ขึ้นกับสถานการณ์โควิด ในเทอมที่ผ่านมาก็มีการออนไซต์บ้าง ออนไลน์บ้าง คงต้องติดตามข่าวสารทางสาธารณสุขว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology