ถาม-ตอบ
ค้นหา
ถาม:เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 ต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปคะ
ตอบ:เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60
เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.20
ไม่มี F ไม่มี U ไม่เคยลงเรียนรายวิชาซ้ำเพื่อปรับเกรด
ถาม:ป.โท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 เปิดรับเมื่อไหร่คะ
ตอบ:ตอนนี้เปิดรับสมัครภาคปลายปีการศึกษา 2566 อยู่ครับ ถ้าเป็นปี 2567 ภาคต้น จะเริ่มเปิดรับตั้งแต่ต้นปีหน้าครับ
ถาม:การเข้าศึกษาต่อระดับป.โท มีเกณฑ์การรับอย่างไรบ้างคะ
ตอบ:สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้โดยเลือกหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากหน้าเว็บนี้ครับ
https://graduate.su.ac.th/course

ส่วนขั้นตอนการสมัครดูได้ที่หน้า
https://graduate.su.ac.th/main

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามทางอีเมล์ foodtech@su.ac.th หรือทาง Inbox ของเฟส  https://www.facebook.com/food.silpakorn/
ถาม:ขออนุญาตสอบถามการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มีขั้นตอนอย่างไรคะ
ตอบ:รบกวนคุณครูติดต่อมาทางอีเมล์ foodtech@su.ac.th ในเบื้องต้นก่อนครับ ว่าสนใจในลักษณะอย่างไรครับ ขอบคุณครับ
ถาม:ลืมรหัสเเก้ไขทางออนไลน์ได้มั้ยครับ
ตอบ:ใช้อีเมล์นักศึกษา @silpakorn.edu ส่งชื่อ รหัสนักศึกษา เข้ามาที่ foodtech@su.ac.th ครับ แล้วภาคจะติดต่อไป
ถาม:ถ้าจำรหัสเข้าฐานไม่ได้ต้องไปแจ้งที่ไหนหรอคะ
ตอบ:มาสอบถามที่ พี่มุ้ย ห้องสำนักงานภาคครับ
ถาม:ค่าเทอมป.โทสามารถผ่อนจ่ายได้ไหมคะ ถ้าหากได้จะสามารถแบ่งเป็นกี่รอบจ่าย
ตอบ:ปรกติมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีระบบผ่อนจ่ายครับ
ถาม:แรกเข้า ป.โทเท่าไหร่คะ ยอดที่ต้องจ่ายครั้งแรกหน่ะค่ะ ภาค ข.เรียนวันอาทิตย์วันเดียวค่ะ
ตอบ:ภาคการศึกษาแรกจะจ่ายประมาณ 43,000 บาทครับ (มีค่าประกันของเสียหาย 3,000 บาท) เทอมต่อไปประมาณ 40,000 บาท
ถาม:สนใจ freeze dry ขอคำแนะนำและเข้าทดลองผลิตภัณฑ์ได้มั้ยคะ
ตอบ:เครื่องใหญ่หรือครับ ต้องการทำมากขนาดไหนครับ ติดต่อทาง foodtech@su.ac.th หรือโทรศัพท์เข้ามาที่ 0-3424-2322 (สายตรง) ได้ครับ
ถาม:เรียนป.โท ต้องใช้รายละเอียดอะไรในการสมัครบ้างคะ
ตอบ:สามารถดูรายละเอียดรายการเอกสารได้จากหน้าเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย ตามนี้ครับ http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2015-09-15-03-03-00
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Tel 0-3424-2322 (สายตรง) หรือ 0-3410-9686 ต่อ 209300
E-mail: foodtech@su.ac.th
เว็บไซต์คณะฯ  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร
Copyright © 2023 Department of Food Technology